INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bakunin, Michael
Titel: ich! Michael Bakunin, der von der Vorsehung Auserkorene
Sub titel: Philosophische Briefe

Een bloemlezing met achtenzestig brieven die Bakoenin schreef tussen 1834 en 1860. Eerst voornamelijk aan zijn broers en zusters, aan zijn vader, en vanaf begin jaren 1840 aan zijn filosofische en revolutionaire vrienden, Ruge, Herwegh, Herzen e.a. Zij weerspiegelen zijn intellectuele en emotionele ontwikkeling van romantische 'metafysieker' tot rationeel theoreticus en actief revolutionair. Zij getuigen ook van zijn wederwaardigheden tijdens de revolutie van 1848, en zijn vervolging, gevangenschap en verbanning naar SiberiŽ.
1993, 162 pag., Euro 11,65
Karin Kramer Verlag, Berlin, ISBN 387956180X


This page last updated on: 13-1-2015