INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lefebvre, Henri
Titel: Eléments de rythmanalyse
Sub titel: Introduction à la connaisance des rythmes

“Wat met dit kleine boekje bereikt wil worden, is niet bescheiden. Het gaat om niets minder dan om een voorstel tot oprichting van een wetenschap, een nieuw terrein op het gebied van de kennis: het analyseren van de ritmen, met de praktische konsekwenties vandien. Uiteraard bestond zij in oorsprong, bestonden haar kiemen, de elementen ervan al eeuwen, zoals bij ieder onderdeel van de kennis en de daad. Maar pas sinds kort heeft het begrip ritme een uitgewerkte vorm gekregen en betreedt bijgevolg het terrein van de kennis, in plaats van kunstobject te blijven (en object van min of meer blinde praktijken, van de arbeid tot het denken).” Aldus de aanhef van het laatste boek van Henri Lefebvre, marxistisch filosoof-socioloog die voornamelijk roem verwierf met zijn grote theoretische werk ‘Critique de la vie quotidienne’. Het eerste deel, dat vlak na de bevrijding in 1946 verscheen, had grote invloed op de lettristen en latere situationisten. Met een voorwoord van René Lourau en een bibliografie van Lefebvre’s oeuvre.
1992, 116 pag., Euro 15,25
Syllepse, Paris, ISBN 2907993119


This page last updated on: 13-1-2015