INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Mencherini, Robert
Titel: Guerre froide, grèves rouges
Sub titel: Parti Communiste, stalinisme et luttes sociales en France. Les grèves `insurrectionelles' de -

Onder andere aan de hand van recent geopende archieven van zowel de overheid als de communistische partij, een gedetailleerde studie van de stakingsgolf die Frankrijk overspoelde in de herfst van 1947. Het volk mort. De onrust onder de arbeiders is groot. De huisvrouwen gaan de straat op. Zij zijn teleurgesteld na de euforie van de bevrijding. Het brood is nog op de bon, de lonen zijn laag en de werkdruk hoog. De vakbonden hebben moeite om de beweging in bedwang te houden. Het is de tijd dat het Marshall-plan in West-Europa wordt ingevoerd en de ‘democratische volksrepublieken’ in Oost-Europa worden gevestigd; het begin van de Koude Oorlog, de oprichting van de Kominform. Met name de verwarring en onenigheid die er in de gelederen van de Franse Communistische Partij (PCF) en haar vakbond de CGT ontstaan naar aanleiding van het instellen van de Kominform, zijn onderwerp van deze studie. Terwijl de militanten aan de basis ertoe neigen de gespierde taal van Stalin over het Marshall-plan, over het “Amerikaanse imperialisme” en zijn “sociaal-democratische trawanten” te interpreteren als een aanscherping van de klassenstrijd, weten de leiders maar al te goed dat het Stalin er slechts om gaat steunpunten te vinden in het Westen voor zijn buitenlandse politiek. Uit het Westen zijn alleen de machtige Italiaanse en Franse communistische partijen uitgenodigd in Sklarska-Poreba (Polen), waar de Kominform wordt opgericht (ook niet de Griekse bijvoorbeeld, terwijl de communisten aldaar verwikkeld zijn in een bittere burgeroorlog). Als de grote leider Maurice Thorez begin december verslag doet aan het politbureau van één van zijn vele reisjes naar Moskou, maakt hij duidelijk dat Stalin de Franse ‘Partij’ als een baksteen zal laten vallen, als de stakingsbeweging verder gaat. De ‘Partij’ zal haar koers dus moeten aanpassen. De stakingsbeweging moet niet alleen gestopt, de arbeiders moeten haar als een nederlaag ervaren, zij moeten ontmoedigd worden. Zij moeten zich eendrachtig achter het vaandel scharen van het ‘vaderland van het socialisme’ en zijn vertegenwoordigers in het eigen vaderland, tegen de enige vijand: het Amerikaanse imperialisme. Wat gepaard gaat met de nodige zuiveringen en een verdergaande centralisatie. Het stalinisme viert hoogtij. Het boek bevat een uitgebreid notenapparaat, een chronologie van de gebeurtenissen, een bibliografie en een naamregister.
1998, 307 pag., Euro 21,2
Syllepse, Paris, ISBN 2-907993-83-6


This page last updated on: 13-1-2015