INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Delphy, Christine
Titel: L'ennemi principal
Sub titel: Economie politique du patirarcat

Een bundeling van de voornaamste artikelen die deze marxistische theoretica van het feminisme in de jaren 1970 schreef. De ‘hoofdvijand’ is volgens deze theorie niet de man, of de mannen in het algemeen, maar het patriarchaat, een autonoom systeem van uitbuiting en overheersing. Een greep uit de inhoudstafel: “L’ennemi principal” uit 1970; “Travail ménager ou travail domestique?”, in 1978 gepubliceerd in ‘La femme dans la société marchande’; “Famille et consommation” “Nos amis et nous. Fondements cachés de quelques discours pseudo-féministes”, “Protoféminisme et antiféminisme”. Met een voorwoord van de auteur, een uitgebreide bibliografie en een begrippen-index.
1998, 293 pag., Euro 19,65
Syllepse, Paris, ISBN 2-907993-60-7


This page last updated on: 13-1-2015