INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Drögemüller, Hans-Peter
Titel: Iranisches Tagebuch
Sub titel: Jahre Revolution

Zeer gedetailleerde geschiedenis van de Iraanse revolutie, van de jaren 1977 tot 1982, toen de auteur bijna onafgebroken in Iran verbleef, waar hij aan een archeologisch projekt werkte, waardoor hij op andere plekken kwam dan de doorsnee Westerse journalist. Hij hield er tevens een "persoonlijk-politiek" dagboek bij, dat voor het grootste deel is opgenomen in dit boek, aangevuld met veel informatie en een analyse van de historische en politieke achtergronden van deze revolutie, die volgens de auteur, in 1983, als hij zijn boek afsluit, "nog jaren gaat duren". De machtsgreep van Khomeini ziet hij slechts als een contrarevolutionaire fase in een lang revolutionair proces, waaraan heel veel verschillende partijen deelnemen. Met detailkaarten van de gebieden waar Drögemüller geweest is en/of waar de strijd zich heeft afgespeeld. Met een fotokatern, een persoonsregister en een register met plaatsnamen, zaken en woordverklaringen. Een standaardwerk.
1983, 445 pag., Euro 5,2
Verlag Libertäre Assoziation, Hamburg, ISBN 3-922611-51-6


This page last updated on: 13-1-2015