INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Duivenvoorden, Eric
Titel: Een voet tussen de deur
Sub titel: Geschiedenis van de kraakbeweging - 1969-1999

Gepresenteerd als het handboek over de geschiedenis van de Nederlandse kraakbeweging. Dat is enigszins bezijden de waarheid. Het zwaartepunt van dit historische overzicht ligt bij de Amsterdamse kraakbeweging. De auteur is ex-kraker van de generatie van het begin van de jaren tachtig en was jarenlang `directeur' van de Amsterdamse Staatsarchief, dat sinds begin jaren negentig materiaal over de Nederlandse en buitenlandse kraakbeweging verzamelt. Het boek schildert de opkomst en bloeitijd van de kraakbeweging, geeft oorzaken voor de opkomst van deze beweging, verhaalt over het ontbreken van een eenduidige politieke lijn , over de interne discussies, over de raakvlakken met andere sociale bewegingen. Het leest als een trein en Duivenvoorden weet over het algemeen genoeg afstand te bewaren tot het onderwerp.
2000, 370 pag., Euro 5,95
Arbeiderspers, Amsterdam, ISBN 9029513659


This page last updated on: 13-1-2015