INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Serote, Mongane Wally
Titel: Gods of our time
Sub titel:

Zuidafrikaanse roman. beschrijft de laatste jaren van het apartheidsregime en de turbulente overgangsperiode naar het aan de macht komen van het ANC. Weerspiegelt de verwarring en onzekerheid die de betrokkenen ervoeren. Personages komen naar voren en verdwijnen in het niets, net zoals dat er in de jaren rond 1990 in Zuid Afrika aan toeging.
1999, 281 pag., Euro 14,75
Ravan Press, Johannesburg, ISBN 0-86975-521-8


This page last updated on: 13-1-2015