INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Middelburg, Bart
Titel: De Godmother
Sub titel: De criminele carrière van Thea Moear, medeoprichter van de Bruinsma-groep.

Vrouwen spelen in de top van de georganiseerde misdaad in Nederland geen enkele rol van betekenis. Alle grote bazen zijn mannen, maar er is één uitzondering op de regel: Thea Moear. Midden jaren zeventig richtte zij samen met Klaas Bruinsma de criminele organisatie op, die later bekend zou komen te staan als de Bruinsma-groep. Midden jaren tachtig ging zij met 'pensioen', maar zij bleef als aandeelhouder van de 'firma' wel nauw betrokken bij de organisatie. Eind 1991, na Bruinsma's liquidatie, vestigde zij zich in Latijns-Amerika. De Godmother geeft een uniek beeld van de georganiseerde misdaad van binnenuit; het is de eerste keer dat in Nederland een crimineel van zo'n hoog, leidinggevend niveau opening van zaken geeft.
2000, 271 pag., Euro 15,85
Veen, Utrecht, ISBN 90-20456156


This page last updated on: 13-1-2015