INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Gold, Greed & Genocide
Sub titel: Unmasking the myth of the -ers

Deze brochure geeft tegenwicht aan de romantische visie die er in de VS bestaat over de `goldrushí van medio vorige eeuw in CaliforniŽ. Deze goudkoorts was voor de autochtone Indiaanse bevolking een ramp. Hun land werd overspoeld door blanke gelukszoekers die hun land afpakten, hen uit hun nederzettingen verdreven en bovendie hun leefomgeving vergiftigden met kwik. Tot op heden zijn de gevolgen van de winning van goud, koper, ijzer en andere metalen merkbaar. Veel gebieden zijn compleet vergiftigd: regenwater spoelt uit mijnbouwafval levensgevaarlijke oplossingen met zware metalen die in CaliforniŽís rivieren terechtkomen. Ook heden ten dage worden er nog Indiaanse gebieden in CaliforniŽ (en elders in de VS) bedreigd door mijnbouwondernemingen, die hun dollaroog op de ertsen en mineralen in de bodem hebben laten vallen.
1998, 24 pag., Euro 7,05
Project Underground, Berkeley, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015