INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: D'une Guerre à l'autre
Sub titel: Parole sur l'Algérie

Een lang interview met een lerares op een middelbare school in de agglomeratie van Algiers, actief in een semi-clandestiene vrouwenorganisatie. In sobere woorden vertelt zij over de teloorgang van de revolutionaire ideeën en de opkomst van het terroristische islamisme en hoe de vrouwen zich organiseren, in de eerste plaats om als vrouw te overleven. "Wij denken dat het een cruciaal moment is [1998] om zich in te zetten voor een strijd zowel tegen de islamisten als tegen de macht. De vrouwenorganisaties die zich hebben beperkt tot de strijd tegen de islamisten hebben zich uiteindelijk aan de kant van de macht geschaard. Terwijl diezelfde macht ondertussen alle liberale economische hervormingen heeft ingevoerd die het Algerijnse volk in totale armoede hebben gestort." Met een korte chronologie en een noot over de verschillende partijen die in het geding zijn.
1998, 27 pag., Euro 1,95
Ab Irato, Paris, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015