INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Marelli, Gianfranco
Titel: La Dernière Internationale
Sub titel: Les Situationnistes. Au-delà de l'art et de la politique

Oorspronkelijk in het Italiaans, van dezelfde auteur als ‘L`Amara Vittoria del situazionismo’, dat in 1997 bij Sulliver in het Frans verscheen. Zoals wel meer hedendaagse exegeten van de Situationistische Internationale, betreurt ook Marelli de breuk tussen de "kunstenaars", of de stroming van Constant, en de stroming "die een meer politieke houding aannam", of die van Debord, aan het begin van de jaren zestig. Wat je echter ook uit de bladzijden van dit boek kan distilleren, is het feit dat er begin jaren zestig wereldwijd een nieuwe proletarische, opstandige beweging ontstaat, die zich kenmerkt door haar illegaliteit: wilde stakingen (België), wilde opstanden (Watts - Los Angeles), wilde collectivisaties (Algerije) en dat de Situationistische Internationale daar met al haar kracht aan heeft deelgenomen. In zulke omstandigheden kan ook de kunst niet anders dan "crimineel" worden: "Zij wordt semi-clandestien. Zij komt naar buiten in de vorm van het schandaal", zoals het reeds in het vierde nummer van de ‘Internationale Situationniste’, uit 1960, wordt geformuleerd. Hoogtepunten van deze activiteiten waren het schandaal van Straatsburg, in 1966, en uiteraard mei ’68. De auteur lijkt het te betreuren dat er nooit ‘situationistische steden’ zijn gebouwd en dat het ‘New Babylon’ van Constant in het stadium van maquette is blijven steken. Hij suggereert dat de Situationisitische Internatonale, toen zij de samenwerking met Constant en de zijnen opzegde, "het kind met het badwater heeft weggegooid". De verdere loopbaan van Constant en vele anderen, kunstenaars of niet, die de S.I. hebben verlaten, doen dat echter nogal betwijfelen (Zie bijvoorbeeld de tamme ‘Opstand van de homo ludens’ (over Provo), van Constant, in vergelijking met de radikale standpunten die hij in zijn situationistische periode innam.)
2000, 140 pag., Euro 12,65
Editions Sulliver, Arles, ISBN 2-911199-50-2


This page last updated on: 13-1-2015