INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Panhuysen, Luc
Titel: De beloofde stad
Sub titel: Opkomst en ondergang van het koninkrijk der wederdopers

De historicus Panhuysen dook in de geschiedenis van de wederdopers, waarbij het zwaartepunt ligt bij de ontwikkelingen in Nederland en Duitsland. In algemene lijnen beschrijft hij de opkomst van de Reformatorische beweging onder leiding van Luther en zijn volgelingen en, in die kontekst, de veel radicalere beweging van de wederdopers. Zij verwachtten dat het einde der tijden spoedig aan zou breken, dat Christus weer zou terugkomen om op aarde een nieuw, duizendjarig rijk op te richten, waarin iedereen geljk zou zijn. Daarom wilden zij het maatschappelijke bestel onderuit halen, ter voorbereiding van die dag des oordeels. Deze beweging was zowel de gevestigde katholieke moederkerk als de behoudende Lutheraanse hervormden een doorn in het oog. De wederdopers werden dan ook te vuur en te zwaard bestreden. Het Duitse Münster werd, onder leiding van twee Nederlanders, Jan Matthijsen, en na diens dood Jan van Leiden, een bolwerk van deze 'communistische' maatschappij. Mede onder druk van de belegering door de legers van zowel de wereldlijke als de geestelijke macht, ontaardde de beweging; de hiërarchie werd hersteld, Jan van Leiden werd zelfs tot koning gekroond, het privé-bezit dat was afgeschaft, kwam nu in handen van de leiders van de beweging. Münster viel na een lange omsingeling en uithongering. De wederdopers werden verslagen en vrijwel geheel uitgemoord. Het boek is verluchtigd met mooie gravures.
2008, 448 pag., Euro 17,5
Atlas, Amsterdam, ISBN 9789046701881


This page last updated on: 13-1-2015