INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jansen & Janssen, Buro Stichting Eurowatch
Titel: Dossier cryptografie
Sub titel: Regelgeving versus privacy

Serie artikelen waarin geanalyseerd wordt op welke wijze de overheid in binnen- en buitenland het versleutelen van op computers vervaardigde teksten aan banden probeert te leggen, of te controleren. De computer wordt in toenemende mate als een wapen in handen van misdadigers gezien. Het stoort de opsporingsdiensten dat ze geen toegang hebben tot versleutelde computergegevens. In veel landen wordt dan ook hard gewerkt aan het verbieden van cryptografie en het enkel toestaan van versleutelprogramma’s waarvan de overheid een sleutel in bezit heeft. Interessant hoofdstuk over opkomst van de `cybercops’ en hun bevoegdheden.
2000, 50 pag., Euro 6,8
Jansen & Janssen, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015