INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Alberola, Octavio (red.)
Titel: Guerra y cárcel en España
Sub titel: Memorias del comandante Antonio Campos Crespo

De auteur trad in 1933 toe tot de Communistische Partij van Spanje (PCE) om zich bij het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog aan te sluiten bij de anarchistische militie van Durruti. Campos Crespo was zijn leven lang een basisactivist die zich verre hield van de interne strijd binnen het anti-fascistische kamp en pleitte voor eenheid tegenover de gemeenschappelijke vijand. Hij botste dan ook geregeld met zijn `meerderen’ omdat hij weigerde bevelen van hogerhand op te volgen wanneer hij van mening was dat die bevelen onverantwoord of onrealistisch waren. In 1940 vlucht hij uit een vluchtelingenkamp in Frankrijk en sluit zich aan bij het anti-franquistische verzet. In 1944 wordt hij opgepakt en tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Als hij weer vrijkomt, sluit hij zich opnieuw aan bij het verzet, wordt wederom gearresteerd en zit vervolgens van 1946 tot 1966 in de gevangenis. Het tweede deel van het boek bevat zijn gevangenisherinneringen. Het boek besluit met zijn teleurstelling over de politieke ontwikkelingen na de `Trancisión’ (de overgangsperiode na de dood van Franco en het herstel van de `democratie’).
1999, 212 pag., Euro 8,35
Virus, Barcelona, ISBN 84-88455-74-7


This page last updated on: 13-1-2015