INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schiller, Dan
Titel: Digital Capitalism
Sub titel: Networking the Global Market System

De laatste tien jaar is de wereldwijde economie wederom in een stroomversnelling terechtgekomen. Het bedrijfsleven heeft zich meester gemaakt van `cyberspace’. De digitale revolutie heeft het bedrijfsleven in staat gesteld weer een enorme groeiimpuls te krijgen. Binnen de kortste keren heeft zich onder de beter gesitueerden op deze aardbol een compleet nieuw soort consumptiedrang ontwikkeld. De auteur waarschuwt voor deze ontwikkeling en met name voor de bedreiging van het onderwijs, dat meer en meer onderhorig wordt gemaakt aan de belangen van het bedrijfsleven.
2000, 294 pag., Euro 21
MIT, Cambridge, ISBN 0-262-19417-1


This page last updated on: 13-1-2015