INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Foster, Stephen C. (ed.)
Titel: Hans Richter
Sub titel: Activism, Modernism, and the Avant-garde

Hans Richter was een kunstenaar die een belangrijke rol speelde in dada, de Stijl, het constructivisme, het surrealisme en de abstracte film. In dit boek, waarin de nadruk wordt gelegd op de wisselwerking tussen zijn ideeŽn over de kunst en politiek, staan centraal: zijn periode als expressionist, dadaÔst en constructivist, als deelnemer aan de radenopstand in MŁnchen in 1919 en zijn betrokkenheid bij het maken van anti-nazi propaganda. In een selectie van fragmenten uit een groot aantal teksten van zijn hand worden zijn ideeŽn naar voren gebracht. Het boek is rijkelijk geÔllustreerd met fotoís en reproducties van brieven en ander materiaal.
1998, 329 pag., Euro 24
MIT, Cambridge, ISBN 0-262-06196-1


This page last updated on: 13-1-2015