INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bick, Martina & Thorwald Proll (red.)
Titel: Die schönste Jugend ist gefangen
Sub titel: Freiheit für Irmgard Möller in Lyrik und Prosa

“Boeken zijn wapens” hebben de samenstellers van dit boekwerkje gedacht. Met een verzameling gedichten, korte essays, portretten en verhalen wilden ze een bijdrage leveren aan de strijd voor de vrijlating van het (toen nog) gevangen zittende RAF-lid Irmgard Möller. Een groot aantal Duitse schrijvers, dichters, essayisten en activisten schreven bijdragen voor deze bundel.
1994, 143 pag., Euro 6
Auf hoher See, Hamburg, ISBN 3-930727-01-6


This page last updated on: 13-1-2015