INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Organic Chaos Productions
Titel: Cologne '99
Sub titel: Strategies against global summits

Een video waaraan de mensen die de video hebben gemaakt een zware kluif hadden. Uiteindelijk hebben ze een goede weerspiegeling gemaakt van de sfeer en activiteiten in Keulen tijdens de Eurotop en de G7/G8-bijeenkomst juni 1999. Het was namelijk een dieptepunt wat het verzet betreft. Een video als deze draagt hopelijk bij tot analyse en discussie, wat gezien de gebeurtenissen in Keulen hard nodig is.
2000, pag., Euro 7,95
, , ISBN


This page last updated on: 13-1-2015