INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Grandt, Guido & Michael Grandt
Titel: Erlöser
Sub titel: Phantasten, Verführer und Vollstrecker

Dit boek werd samengesteld naar aanleiding van de gelijknamige film. Sinds eind vorige eeuw heeft een groot aantal `verleiders’ nieuwe `verlossings’-theorieën uitgewerkt. Dit boek beschrijft enkele van de meest in het oog springende stromingen, die nog steeds op aanhang kunnen rekenen. Achtereenvolgens komen aan bod: de theosofen rondom Helena Blavatsky; de componist Richard Wagner; Guido van List en Jörg Lanz von Liebenfels; Karl Maria Wiligut; Adolf Hitler; Aleister Crowley en zijn neosatanistische kerk; L. Ron Hubbard en de Scientology-kerk; de Moon-sekte; en de seksverlosser Otto Mühl. Van al deze stromingen wordt de ideologische inhoud beschreven; tevens wordt een biografie van de leiders ervan gegeven. Tevens wordt ingegaan op de begrippen occultisme, magie en satanisme. Het laatste hoofdstuk beschrijft (deels gecensureerd) het juridische steekspel tussen één van de personen die in dit boek aan de orde komt en de samenstellers van dit boek en de gelijknamige filmserie. Het betrof in deze zaak met name het apart verschenen `Schwarzbuch Anthroposophie’.
1998, 305 pag., Euro 20,45
, , ISBN 393271010X


This page last updated on: 13-1-2015