INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kneen, Brewster
Titel: Farmageddon
Sub titel: Food and the culture of biotechnology

Bio- en gentechnologische bedrijven hebben de afgelopen decennia een steeds sterkere greep op de wereldwijde landbouw gekregen. Van recente datum zijn producten als het gekloonde schaap `Dolly’ en `terminator technology’ zaden (die planten voortbrengen die zichzelf niet voortplanten waardoor de boer dus na elke oogst verplicht is nieuwe zaaigoed te kopen). De bedrijven die zich hiermee bezighouden voeren ook een zeer uitgekiend pr-beleid om de publieke en wettelijke acceptatie voor hun producten te garanderen. Dit boek stelt al die sluipende ontwikkelingen aan de orde, waar veel mensen niet van op de hoogte zijn. Het laat zien op welke wijze er vorm gegeven kan worden aan een tegenoffensief tegen die agro-industriële manipulatie van een aanzienlijk deel van het hedendaags voedsel.
1999, 230 pag., Euro 23,35
New Society Publishers, Philadelphia, ISBN 0-86571-394-4


This page last updated on: 13-1-2015