INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Pieper, Anke & Moritz Jensen
Titel: Deutschland und NATO im Türkei-Kurdistan-Krieg
Sub titel:

Brochure van de Duitse tak van de `Organisatie van Artsen tegen de Atoomoorlog’ (IPPNW) over de nauwe banden van Duitsland en de NAVO met de Turkse regering en hun trouwe ondersteuning van de vuile oorlog die het Turkse leger met name in het in Turkije gelegen deel van Koerdistan voert. Aanleiding voor de brochure is het werk dat de IPPNW al jarenlang verricht onder in Duitsland verblijvende vluchtelingen uit Turkije en Koerdistan, maar ook Duitslands rol als Turkijes belangrijkste wapenleverancier. Het eerste hoofdstuk gaat in op de betekenis van Turkije voor de NAVO, gelegen aan de zuidflank van Rusland en als buffer tussen Europa en het onrustige Midden-Oosten. Het tweede hoofdstuk gaat in op de militaire staatsgreep van 1980 en de daarop volgende militarisering van de Turkse en Koerdische samenleving. Het derde hoofdstuk beschrijft de economische veranderingen die in de jaren na de coup hebben plaatsgevonden. Het laatste hoofdstuk beschrijft de nauwe samenwerking tussen de Duitse en Turkse overheid bij de bestrijding van de binnenlandse oorlog.
1999, 49 pag., Euro 6,9
IPPNW, Berlin, ISBN 3-00-004869-3


This page last updated on: 13-1-2015