INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Most, Johann
Titel: Dokumente eines sozialdemokratischen Agitators
Sub titel:

Johann Most begon zijn politieke leven niet als anarchist, hoewel velen dat nog steeds denken. Veel meer bleek uit z'n schrijven en doen en laten dat hij een kijk op de gehele samenleving had, die nauw aansloot bij de socialistische en sociaal-democratische beweging. Wel liet hij veel ruimte voor discussie en vernieuwing. Wellicht weer actueel!
1988, 660 pag., Euro 24,15
Trotzdem verlag, Grafenau, ISBN 3922209289


This page last updated on: 13-1-2015