INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Tsvetajeva, Marina
Titel: Ik loop over de sterren
Sub titel: Schetsen, dagboekfragmenten en brieven over de Russische Revolutie

De dagboekaantekeningen, autobiografische schetsen en brieven in dit boek zijn tussen 1917 en 1922 heet van de naald vastgelegd, en daarom niet alleen van 'literair' belang. Zij verschaffen ook een beter inzicht in deze woelige, beloftevolle periode, die tegelijk zo teleurstellend afliep. Een groot deel van deze teksten was door Tsvetajeva zelf voor een 'boek met proza' bestemd, een 'onpartijdige' getuigenis van een ' Dichter' (met hoofdletter! Tsvetajeva en haar vrienden waren beslist geen dada´sten) over een revolutie, maar dat is nooit gepubliceerd en er is ook nooit een manuscript van het boek gevonden, hoewel zij daar in haar brieven herhaaldelijk over rept. Onderhavig boek is dan ook een reconstructie van Tsvetajeva's oorspronkelijke opzet. "Om van de verschillende fragmenten, dagboekaantekenigen, schetsen en brieven van Tsvetajeva een samenhangend, begrijpelijk geheel te maken voor de moderne lezer, is de tekst voorzien van commentaar, dat erdoorheen loopt als een draad die de parels van Tsvetajeva's proza bijeenhoudt", schrijft Irina Grivnina enigszins dweperig in de inleiding. De vertaling is van Anne Stoffel.
2000, 333 pag., Euro 17,25
Bezige Bij, Amsterdam, ISBN 90-234-3869-8


This page last updated on: 13-1-2015