INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Watlin, Alexander
Titel: Die Komintern 1919-1929
Sub titel: Historische Studien

De auteur verrichtte lange tijd onderzoeke aan het Instituut voor Marxisme-Leninisme en het Kominternarchief in Moskou. Aan de hand van gegevens die hij uit deze Moskouse archieven opdook, probeert hij de grillige politiek van dit internationale politieke instrument bij uitstek van de Russische Communistische Partij, in kaart te brengen en te verklaren. De nadruk ligt bij hem op de wijze waarop de besluitvorming tot stand kwam. Watlin toont aan hoe het opleggen van het Russische model en de dictaten uit Moskou tot verstarring van de organisatie en tot ondermijning van de buitenlandse communistische partijen hebben geleid. In dit beknopte werk wordt met name aandacht besteed aan het optreden van de Duitse communisten bij de machtspelletjes binnen de Komintern.
1993, 191 pag., Euro 10,1
Decaton, Mainz, ISBN 3-929455-07-2


This page last updated on: 13-1-2015