INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Rauch, Malte J. & Samuel H. Schirmbeck
Titel: Die Barrikaden von Paris
Sub titel: Der Aufstand der französischen Arbeiter und Studenten Mai

Reprint van dit vermoedelijk eind jaren zestig of begin jaren zeventig verschenen overzichtswerkje over de arbeiders- en studentenopstand in Parijs – mei 1968. Het beschrijft het sociaal-economische klimaat in het naoorlogse Frankrijk, de opkomst van de studentenbeweging in diverse Franse steden, het verloop van de tien revolutionaire dagen in Parijs, de bemoeienis van linkse mummies (zoals Sartre), het repressieve optreden van de staat, de uitbarsting van het conflict in de fabrieken, de bezettingen, demonstraties, het vuile spel van de vakbonden en de communistische partij (PCF) en het anti-parlementarisme van de beweging. Geďllustreerd met reproducties van posters uit die tijd.
1998, 229 pag., Euro 13,25
Polit-Reprint, , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015