INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Riddle, John M.
Titel: Eve's Herbs
Sub titel: A history of contraception and abortion in the West

De titel mag wat zweverig klinken maar dit is wetenschappelijke kost, geschreven door een demograaf. Slechts één hoofdstuk is werkelijk aan de betreffende planten gewijd. Riddle heeft eerder al een soort geschiedenis van de geboorteregeling geschreven: 'Conrtaception and Abortion from the Ancient World to the Renaissance'. Hij laat zien dat vrouwen al sinds de Egyptische oudheid over kennis beschikten om o.a. (genees)krachtige planten voor abortie of conrtaceptie te gebruiken. In boek gaat Riddle na waarom deze kennis heden ten dage verloren is. Veel aandacht gaat ook uit naar de ontwikkeling van de juriprudentie over abortus. Zo bestond er b.v. in het zestiende-eeuwse Engeland een "common law" die het aan vrouwen zelf overliet als ze een zwangerschap wilden beëindigen. Sindsdien is de ethische en juridische kijk op abortus sterk veranderd. In tegenstelling tot de wijdverspreide mening dat contraceptie een modern onderwerp is, laat Riddle zien dat geboorteregeling altijd al een politieke factor was. Zo werd in tijden van overbevolking anders over abortus gedacht dan in tijden van bevolkingsarmoede.
1997, 341 pag., Euro 22,65
Harvard University Press, Cambridge, ISBN 0-674-27026-6


This page last updated on: 13-1-2015