INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gehrke, Bernd (Hrsg)
Titel: ...das war doch nicht unsere Alternative
Sub titel: DDR Oppositionelle zehn Jahre nach der Wende

Veelal wordt er van uitgegaan dat de `Wende’ in voormalig Oost-Duitsland automatisch moest leiden tot hereniging en opname in het Westduitse samenlevingssysteem. Vele mensen die voor de Wende actief waren in oppositionele groeperingen in de DDR beschrijven in deze bundel welke dromen zij hadden, welke post-DDR maatschappij zij voor zich zagen, welke kritiek zij hadden en hebben op de Westduitse samenleving. Het geeft een levendig beeld van de veelzijdigheid en veelvormigheid van de toenmalige oppositie in de DDR. Bevat tevens een artikel over hoe iemand uit de voormalige DDR, met al zijn afkeer voor kreten als socialisme, revolutie, enz. de opstand waarnam van de Zapatistas in het zuiden van Mexico in 1994 tegen de achtergrond van zijn eigen geschiedenis.
1999, 447 pag., Euro 30,75
Westfälisches dampfboot, Münster, ISBN 3-89691-466-9


This page last updated on: 13-1-2015