INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Olink, Hans
Titel: De vermoorde droom
Sub titel: Drie Nederlandse idealisten in Sovjet-Rusland

De historicus en journalist Olink dook in de geschiedenis van drie Nederlandse `fellowtravellers' die in de jaren twintig en dertig meenden het arbeidersparadijs op aarde in Rusland gevonden te hebben. Het betreft de communisten Sebald Rutgers, Dirk Schermerhorn en Matthijs Wiessing. De eerste en de laatste wisten de Grote Terreur onder Stalin te overleven. Rutgers door op tijd weg te gaan. Wiessing door samen te werken met de Russische geheime dienst NKVD. Schermerhorn legde echter het loodje. Wat bezielde hen om naar Rusland te trekken? Wat waren hun bezigheden in de Sovjet-Unie? Hoe stelden ze zich op tijdens de opeenvolgende repressiegolven die de Communistische Partij over Rusland ontketende? Aan de hand van materiaal uit overheids- en privéarchieven en gesprekken met familieleden reconstrueert Olink deze huiveringwekkende geschiedenis. Nu tegen een verlaagde prijs!
1993, 208 pag., Euro 9,05
Nijgh & van Ditmar, Amsterdam, ISBN 9038854889


This page last updated on: 13-1-2015