INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Graswurzelrevolution (red.)
Titel: Gewaltfreier Anarchismus
Sub titel: Herausforderungen und Perspektiven zur Jahrhundertwende

Met deze bundel willen diverse auteurs, al dan niet verbonden aan het Duitse geweldloos-anarchistische tijdschrift `Graswurzel Revolution', een geactualiseerde bijdrage leveren aan perspectieven en strategieŽn die kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een geweldsvrije, anarchistische samenleving. Maar het bevat ook artikelen die onder andere ingaan op het verband tussen anarchisme en kunst, de betekenis van de Holocaust voor een anarchistisch mensbeeld en een kritiek op Agenda 21.
1999, 203 pag., Euro 16,95
, , ISBN 3-9806353-1-7


This page last updated on: 13-1-2015