INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hannover, Heinrich
Titel: Die Republik vor Gericht 1
Sub titel: Erinnerungen eines unbequemen Rechtsanwalts

Eerste deel van de memoires van de uit Bremen afkomstige politiek geŽngageerde advocaat Heinrich Hannover (1925-heden) die vanaf 1954 actief was als advocaat. Al snel ontwikkelde hij zich tot een van de bekendste strafpleiters die het opnam voor diegenen die zich op radicale wijze verzetten of kritiek uitten op de Bondsrepubliek. Hannover kreeg zelf in rechtzalen te maken met een justitieapparaat dat voor het overgrote deel bezet werd door rechters en officieren van justitie die actief hadden deelgenomen aan de repressie onder het nazi-regime en die na de oorlog processen nog steeds zagen als machtspelletjes waarbij weerbarstige burgers tot buigen gedwongen dienden te worden. Aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden schildert Hannover zijn eigen leven, zijn ervaringen in processen met diverse bekende (Ulrike Meinhoff, Daniel Cohn-Bandit, Peter Paul Zahl) en onbekende personen en de wijze waarop het Duitse rechtsysteem langzaam maar zeker steeds verder werd aangescherpt. GeÔllustreerd met vele fotoís.
1998, 495 pag., Euro 29,75
Aufbau Verlag, Berlin, ISBN 3-351-02480-0


This page last updated on: 13-1-2015