INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Höller, Ralf
Titel: Der Anfang, der ein Ende war
Sub titel: Die Revolution in Bayern /

In tegenstelling tot tegenwoordig was Beieren in de jaren 1918-1919 een broeinest van radicaal linkse subversiviteit en revolutionaire onrust. Op 7 november 1918 werd in München onder leiding van Kurt Eisner de `Freistaat Beiern’ uitgeroepen. Het turbulente halve jaar dat deze vrijstaat bestond - die in een latere fase de vorm van een radenrepubliek aannam, die door de nationalistische vrijkorpsen de kop werd ingedrukt - is het onderwerp van dit boek. Höller schildert de betrokkenheid van communisten, anarchisten, democratische socialisten en links-liberalen bij de enige Duitse revolutiepoging die langer dan enige weken stand wist te houden. Höller beschrijft de voorgeschiedenis, het verloop, de deelnemende ideologische stromingen en hun onderlinge onenigheden. Per hoofdstuk wordt een korte biografie van een hoofdrolspeler gegeven (onder andere: Gustav Landauer, Erich Mühsam, Eisner, Ernst Röhm [de latere SA-leider], Ernst Toller). Tot slot wordt de contrarevolutie en de daaropvolgende terreur belicht. Voorzien van een fotokatern en een uitgebreide bibliografie.
1999, 298 pag., Euro 11,4
Aufbau Verlag, Berlin, ISBN 3-7466-8043-3


This page last updated on: 13-1-2015