INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Guérin, Daniel
Titel: La peste brune
Sub titel: Sur le fascisme

Een herdruk van twee reisverslagen van vlak vóór en vlak na de machtsovername door de nazi's in Duitsland. Zij geven een indringend beeld van wat er toen onder de bevolking leefde. Aangevuld met voorwoorden van latere herdrukken en een korte biografie van Daniel Guérin.
1996, 135 pag., Euro 11,3
Spartacus, Paris, ISBN 2-902906-34-3


This page last updated on: 13-1-2015