INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ekster en de Olifant
Titel: Evaluatiebrochure over de Inter Continental Caravan
Sub titel: Met allerlei artikelen, diskussiestukken en evaluatieverslagen

Bundel artikelen en brieven met betrekking tot de vorige zomer plaatsgevonden Intercontinentale Karavaan (ICC) door Europa van boeren en activisten uit het Zuiden. Deze brochure schetst het verloop van de Nederlandse deelname aan de ICC, waarbij het oorspronkelijk de bedoeling was dat een vijfhonderdtal boeren uit (met name) India naar Europa zouden komen om te demonstreren tijdens de Eurotop in Keulen en de G8-conferentie in dezelfde stad. Dat de organisatie van deze grootschalige actie niet over rozen ging, blijkt uit de correspondentie die de Nederlandse voorbereidingsgroep voerde. Centralisatie van kennis en functies, zowel in Europa als in India, vraagtekens bij het hiėrarchische karakter van de Indiase boerenorganisatie KRRS, het gebruik van de Indiase boeren als actievee, het laten prevaleren van vorm boven inhoud, en vele andere factoren leidden tot het besluit van de Nederlandse groep om uit de voorbereidingen te stappen. Het is jammer dat deze bundel een hoog insidergehalte heeft. Het ontbreekt aan een algemene inleiding of conclusie waarin getracht wordt ook voor mensen die de perikelen destijds niet hebben gevolgd, samenvattend uit te leggen wat de grootste struikelblokken van deze solidariteitscampagne waren. Het was een mooie kans om een algemeen artikel te schrijven over de moeilijkheden om solidariteitscampagnes een duidelijk anti-hiėrarchische en wederzijdse invulling te geven. Aan de andere kant is dat misschien een interessant onderwerp voor een aparte brochure. Afwachten…
2000, 40 pag., Euro 2,25
Ekster en de Olifant, Wageningen, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015