INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: BILWET
Titel: cracking the movement
Sub titel: Kraken aan gene zijde van de media

Heruitgave in nieuw formaat van het oorspronkelijk in 1990 bij uitgeverij Ravijn verschenen boek van de stichting ter Bevordering van de ILlegale WETenschap (BILWET) waarin dit schrijverscollectief aan de hand van diverse, in hun ogen cruciale gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Amsterdamse kraakbeweging een (niet onomstreden) visie probeert te formuleren op de opkomst en neergang van de hoofdstedelijke kraakbeweging. De auteurs hebben hierbij gekozen voor gebeurtenissen die volgens hen in “het buitenmediale” plaatsvonden. Naast de beschrijving van diverse losse episoden uit deze geschiedenis, laten de auteurs hun zogenaamde `kristallentheorie’ los op hetgeen ze beschreven hebben. Voor diegenen die geen behoefte aan quasi diepzinnig gefilosofeer hebben, is het aan te bevelen het eerste en het op een na laatste hoofdstuk van het boek over te slaan. Aan deze uitgave is een BILWET-artikel uit 1992 toegevoegd waarin ze de mediahetze beschrijven en analyseren die plaats vond rondom het laatste grootschalige offensieve optreden van de Nederlandse kraakbeweging, namelijk de `uitgelokte’ ontruiming van het Groningse kraakbolwerk WNC. ALLEEN NOG ONLINE TE LEZEN/DOWNLOADEN: http://www.thing.desk.nl/bilwet/bilwet/Bewegingsleer/index.html
1999, 103 pag., Euro 4,55
Ravage, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015