INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Berger, Lisa & Carol Mazer
Titel: …de toda la vida (…all our lives) video
Sub titel:

Spaanstalige video waarin een groot aantal, merendeels onbekende Spaanse vrouwen (in Frankrijk en Spanje wonend) vertellen over hun leven in relatie tot het anarchisme en de Spaanse Burgeroorlog. Alle vrouwen hebben op een of andere wijze een rol gespeeld in de kortstondige anarchistische revolutie die in Spanje op gang kwam na het uitbreken van de Burgeroorlog. Ieder vertelt vanuit haar eigen achtergrond (de meesten komen uit de provincie Catalonië), hoe zij in de anarchistische beweging terechtgekomen is, hoe zij die periode beleefd heeft en op welke wijze zij, op hoge leeftijd, in 1986 (toen de documentaire werd gemaakt) nog actief is. Veel ruimte voor kritiek wordt er niet geboden door de maaksters. Op zich interessant maar het had wel iets evenwichtiger gemogen. De interviews zijn doorspekt met filmbeelden uit de periode in kwestie.
1986, pag., Euro 15,35
, , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015