INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Papaioannou, Kostas
Titel: De la critique du ciel ŕ la critique de la terre
Sub titel: L'itinéraire philosophique du jeune Marx

Met een lange biografische noot over de auteur van Alain Pons. Een heldere, schitterend geschreven `reis' van Marx als jonge Hegeliaan, van zijn kritiek op de religie, de filosofie, de politiek, de bureaucratie, tot zijn `ontdekking' van het proletariaat als het subject van de moderne geschiedenis.
1998, 63 pag., Euro 7,15
Editions Allia, Paris, ISBN 2-911188-90-X


This page last updated on: 13-1-2015