INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Souvarine, Boris
Titel: Controverse avec Soljenitsyne
Sub titel:

Gaat over een controverse tussen Souvarine - die Lenin persoonlijk gekend heeft, met hem heeft samengewerkt (onder andere zijn Frans heeft verbeterd!) toen Lenin in Zurich vertoefde tijdens de Eerste Wereldoorlog - en Soljenitsyne, diehet boek 'Lenin in Zurich' schreef, niet zozeer als objectieve geschiedschrijving, maar als een gedocumenteerde roman, waarmee hij probeert aan te tonen dat Lenin ook al vr de Oktoberrevolutie op niets anders uit was dan macht. Ze schreven een aantal artikelen en brieven over en weer om hun standpunten duidelijk te maken. Souvarine, die ondanks alle teleurstellingen de revolutie van 1917 als een hoogtepunt van de menselijke geschiedenis blijft zien, en Soljenitsyne, die iedere revolutie verafschuwt. Degelijk uitgegeven met veel informatie over het tot stand komen van de teksten en van een voorwoord voorzien door Michel Heller.
1990, 169 pag., Euro 22,7
Editions Allia, Paris, ISBN 2-904235-24-8


This page last updated on: 13-1-2015