INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Castañeda, Jorge G.
Titel: Che Guevara
Sub titel: Biographie

Duitse vertaling van de in 1997 verschenen Che-biografie van de hand van de Mexicaanse politicoloog Castañeda. Castañeda beschrijft Che’s levensloop van zijn geboorte in Argentinië, via zijn omzwervingen door Latijns-Amerika, zijn deelname aan de guerrillastrijd op Cuba, zijn ministerschap, zijn activiteiten in Afrika en Bolivia, tot zijn uiteindelijke dood in dat laatste land. De auteur belicht zowel de positieve als de negatieve kanten van Che’s denken en handelen. In een aanhangsel zijn een aantal artikelen uit de Duitse media opgenomen die medio 1997 melding maakten van het kort daarvoor in Bolivia `teruggevonden’ lijk van Che en het overbrengen daarvan naar Cuba. Met een uitgebreid notenapparaat, index en een groot aantal zwart-wit foto’s.
1999, 629 pag., Euro 16,1
Suhrkamp, Frankfurt am Main, ISBN 3-518-39590-4


This page last updated on: 13-1-2015