INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jäger, Margret u.a.
Titel: Im Auge des Tornados
Sub titel:

In Duitsland is deelname van het Duitse leger (de Bundeswehr) aan buitenlandse militaire operaties nog steeds een gevoelig thema. Vijfenvijftig jaar na het einde van WOII voelen nog steeds veel Duitsers weinig voor een internationale rol voor de Bundeswehr. Deze brochure bevat een groot aantal artikelen over de discussie die in Duitsland uitbrak voor, tijdens en nadat het besluit viel om deel te nemen aan de NAVO-operatie in Kosovo. Speciale aandacht wordt geschonken aan de rol van de Duitse media en het gebruik daarvan door voor- en tegenstanders. Nadruk bij de reacties ligt op de gevestigde politiek van links tot uiterst rechts. Het gegoochel met woorden zoals het vloeiend overgaan van de term “asielzoekers” naar “vluchtelingen”, wat duidt op een visie dat asielzoekers in feite geen vluchtelingen zijn. Met extra aandacht voor de discussie zoals die binnen Die Grünen is verlopen.
1999, 42 pag., Euro 3,5
Diss, Duisburg, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015