INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: HKS 13
Titel: Hoch die Kampf den... Wildplakaten
Sub titel: 30 Jahre Plakate autonomer Bewegungen

Het redactiecollectief dat dit overzicht van meer dan twintig jaar affiches uit de autonome beweging in Duitsland samenstelde, bestaat uit mensen die in diverse Duitse steden actief zijn (geweest). Meerdere jaren werd er gewerkt aan het inventariseren van politieke affiches; er werden foto’s van gemaakt en iedere poster werd gecatalogiseerd. Het boek beschrijft in diverse thematische hoofdstukken de vormgeving, inhoud, politieke context en eventuele repressieve reacties van de Duitse overheid. De themahoofdstukken bestrijken onder andere: de kraakbeweging, de anti-kernenergie beweging, de autonome vrouwenbeweging, de anti-imperialistische beweging (o.a. steun aan RAF- en andere politieke gevangenen), de antifascistische en antiracistische beweging, de antimilitaristische beweging. Het boek is geïllustreerd met meer dan 600 kleurenreproducties en bevat een cd rom waarop alle ruim 3000 aangetroffen affiches met afbeelding, en eventueel datering en plaats van herkomst zijn opgenomen. Een mooi overzicht van ruim twintig jaar radicaal linkse agitatie. Voor de prijs hoef je het niet te laten!
1999, 240 pag., Euro 22,6
Verlag Libertäre Assoziation, Hamburg, ISBN 3922611737


This page last updated on: 13-1-2015