INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wall, Derek
Titel: Earth First! and the Anti-Roads Movement
Sub titel: Radical environmentalism and comparative social movements

Sociologisch-politicologische studie naar het ontstaan, de wortels, de ideeŽn, de actievormen en de maatschappelijke invloed en betekenis van radicale milieuorganisaties in Engeland. Het zwaartepunt in deze studie ligt bij het conceptuele losse actienetwerk Earth First! en de diverse regionale bewegingen tegen uitbreiding van het Engelse wegenstelsel, de zogenaamde anti-roads movement. Het boek is gebaseerd op zowel literatuurstudie als uitgebreide interviews met een groot aantal `ledení van de diverse actiegroepen. Het belicht tevens de meningsverschillen en afwijkende tactieken en actiemiddelen die de diverse actiegroepen inzetten bij hun strijd tegen het natuurverslindende monster, de auto. Diverse actie-sites worden in kaart gebracht en de ontwikkelingen ter plekke beschreven. Hoofdstuk vijf gaat in op de ideeŽn en achtergronden van de activisten. Wie zijn deze mensen, hoe leven ze, wat voor een visie hebben ze op onze samenleving, wat zijn hun alternatieven? Tevens gaat de auteur in op de wijze waarop de Engelse overheid greep tracht te krijgen op deze actiegroepen en welke wettelijke en politiŽle middelen ze uit de kast heeft gehaald om paal en perk te stellen aan deze `ongeorganiseerdeí organisaties. Tot slot beschrijft de auteur de `do-it-yourself' ideologie van de activisten, de `reclaim the streets' acties in vogelvlucht worden ook vergelijkbare bewegingen in de rest van Europa en Noord-Amerika geÔnventariseerd.
1999, 210 pag., Euro 36,9
Routledge, London, ISBN 9780415190640


This page last updated on: 13-1-2015