INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Blickle, Peter
Titel: Der Bauernkrieg
Sub titel: Die Revolution des Gemeinen Mannes

In het jaar 1525 raasde er een bijna niet te stuiten boerenopstand door delen van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Geradicaliseerde protestantse boeren grepen naar de wapenen en gingen meedogenloos tekeer tegen alles wat met de gevestigde orde geassocieerd werd. Kerken, abdijen, adellijke burchten en landerijen werden met de grond gelijk gemaakt en de belastinginning kwam volslagen stil te liggen. De boeren stelden voor die tijd zeer radicale eisen die door de heersende machthebbers, zowel katholieke als protestantse, te vuur en te zwaard bestreden werden. Blickle beschrijft wat er zo revolutionair aan de eisen van de boeren was, en hoe een klein deel van die eisen, na het neerslaan van de opstand, in de vorm van een begin van burgerrechten geïnstitutionaliseerd werd. Tevens geeft hij aan welke rol deze boerenoorlog twee-, driehonderd jaar later in de opkomst van nationalisme, liberalisme en socialisme heeft gespeeld.
1998, 144 pag., Euro 11,55
C.H. Beck, München, ISBN 3-406-43313-8


This page last updated on: 13-1-2015