INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Parenti, Michael
Titel: History as Mystery
Sub titel:

"Ontsluiert de geschiedenis van de geschiedsvervalsing, vanaf het begin van de christelijke Kerk tot heden: een fascinerend, somber, onthullend verhaal" schrijft Daniel Ellsberg op de achterflap. In het voorwoord legt de auteur uit dat hij de geschreven geschiedenis die ons wordt aangeboden als ideologisch ongevaarlijke koopwaar, de `mainstream'-geschiedenis, of de `geschiedenis van de heersende klasse' op de korrel wil nemen, en waarom hij zich beperkt tot de geschiedenis van Europa en de Verenigde Staten. "Ik hoop ook dat een beter begrip van het verleden ons inzicht kan verschaffen in het heden", schrijft hij.
1999, 273 pag., Euro 17
City Lights Books, San Francisco, ISBN 872863573


This page last updated on: 13-1-2015