INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Figes, Orlando
Titel: Die Tragödie eines Volkes
Sub titel: Die Epoche der russischen Revolution 1891 bis 1924

Een nieuw standaardwerk over de geschiedenis van de Russische Revolutie. Figes heeft zich niet beperkt tot de periode van de Revolutie zelf, maar begint zijn beschrijving in 1891 met de troonsbestijging van de laatste tsaar. Bij het schrijven maakte Figes veelvuldig gebruik van ooggetuigenverslagen, dagboeken en memoires uit deze periode. Deze bronnen zijn afkomstig uit het hele toenmalige politieke spectrum. De leidraad in zijn beschrijving is de idee dat het veroorzaken van leed in naam van een abstract idee, of het nu progressief of reactionair is, op geen enkele wijze te rechtvaardigen is. Het boek is geďllustreerd met ruim 100 foto's en 6 kaarten.
1998, 975 pag., Euro 22
Goldmann, Berlin, ISBN 3442150752


This page last updated on: 13-1-2015