INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: T-Bone Slim
Titel: Juice is stranger than fiction
Sub titel: Selected writings

T-Bone Slim was een Amerikaanse `hobo’ (reizende dakloze) en sociaal activist die met succes de pen hanteerde als wapen in zijn strijd voor een revolutionaire omwenteling. Hij was naast Joe Hill, de belangrijkste propagandist van de syndicalistische vakbond `Industrial Workers of the World’ (IWW) en schreef vele columns voor de diverse tijdschriften die de IWW uitgaf. Deze bundel bevat een groot aantal van zijn pennenvruchten. Als vakbondsactivist was zijn visie op werk opmerkelijk: hij vond dat de afschaffing van loonslavernij gepaard moest gaan met de afschaffing van mentale slavernij. Hij gebruikte zijn pen en de daaruit voortvloeiende taal als een surrealistisch wapen waarbij hij de grenzen van de menselijke expressie aftastte.
1992, 157 pag., Euro 9,8
Charles H. Kerr Publishing Company, Chicago, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015