INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Middleton, Neil & Phil O'Keefe
Titel: Disaster and development
Sub titel: The politics of humanitarian aid

De auteurs verkennen de verbanden tussen rampen, hulpverlening, ontwikkeling in de context van de voortschrijdende globalisering, de vrije markt ideologie van de geÔndustrialiseerde naties en de opkomst van nieuwe vormen van kolonialisme. Ze stellen dat er allerlei verborgen politieke drijfveren zijn die de reden vormen voor het verlenen van humanitaire hulp. Deze stelling wordt onderbouwd aan de hand van case studies over SomaliŽ, Kenia, Soedan, Mozambique, Ruanda, Afghanistan en Azerbeidzjan.
1998, 185 pag., Euro 22
Pluto Press, London, ISBN 745312241


This page last updated on: 13-1-2015