INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Campbell, John R. & Alan Rew (edit.)
Titel: Identity and affect
Sub titel: Experiences of identity in a globalising world

De voortschrijdende globalisering van de afgelopen decennia hebben een ingrijpend effect gehad op identiteitsvorming in de voormalige gekoloniseerde wereld. Tevens bekijken de auteurs de effecten van de culturele diaspora. Hoe vormt zich de identiteit van mensen en bevolkingsgroepen die buiten hun oorspronkelijke cultuurgebied neerstrijken?
1999, 306 pag., Euro 23,6
Pluto Press, London, ISBN 0-7453-1423-6


This page last updated on: 13-1-2015