INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Marelli, Gianfranco
Titel: L' Amère victoire du situationnisme
Sub titel: Pour une histoire critique de l' internationale situationniste (-)

Oorspronkelijk in het Italiaans geschreven, kritische en gedetailleerde geschiedenis van de Situationistische Internationale, en van de inkapseling ervan door de Spektakelmaatschappij zelf die de situationisten zo scherp hebben bestreden. Marelli volgt de situationisten op de voet in hun ontwikkeling en hun dialectische verhouding met de artistieke, culturele, sociale en politieke bewegingen die het revolutionaire milieu van de jaren vijftig en zestig beroerden. Aan de hand daarvan toont hij aan hoe noodzakelijk het nog steeds is de revolutie opnieuw uit te vinden, aan de hand van de ervaringen van degenen die ons voor zijn gegaan.
1998, 426 pag., Euro 33,85
Editions Sulliver, Arles, ISBN 9782911199240


This page last updated on: 13-1-2015