INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Baardewijk, Frans van e.a. (red)
Titel: Geschiedenis van IndonesiŽ
Sub titel:

Algemene inleiding tot de geschiedenis van de eilanden van de Indonesische archipel. Belicht worden de natuur en de bevolking, de godsdiensten, de verhouding tussen de Nederlanders en de IndonesiŽrs, de opkomst van het nationalisme en de onafhankelijkheidsstrijd, de Japanse bezetting tijdens WO II, de dekolonisatie, het bewind van Soekarno en Soeharto en de repressie tegen de eigen bevolking. Tevens wordt de migratie vanuit de verschillende delen van IndonesiŽ naar Nederland in beeld gebracht, met speciale aandacht voor de Molukkers.
1999, 192 pag., Euro 17,9
Walburg pers, Zutphen, ISBN 90-5730-047-8


This page last updated on: 13-1-2015