INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Naples, N.A.
Titel: Grassroots Warriors
Sub titel: Activist Mothering, Community Work and the War on Poverty

Sympathieke bundel over de vitale rol die vrouwen spelen in de bestrijding van armoede, eerst en vooral op 'grassroots' nivo.
1998, 285 pag., Euro 22,45
Routledge, London, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015